Entrevista amb Indversis

Indversis i el seu enfocament integral per a la internacionalització en el sector agroalimentari

Hem tingut el plar de conversar amb el representant d’Inversis, una empresa consultora amb més de 20 anys d’experiencia especialitzada en l’expansió d’empreses en mercats internacional, amb un enfocament particular en l’Índia.

En l’actual panorama, l’expansió empresarial és essencial per al creixement sostenible, i Indversis s’ha possicionat líder gràcies a l’equip de consultors que ofereixen una combinació única d’experiencia pràctica i coneixement profund dels mercats, adaptant-se de manera precisa i efectiva a els necessitats de cada client.