Diseño sin título (11)

PROGRAMA FUND-IN

TRANSFORMACIÓ

IMAGENES PROGRAMAS SERVEIS


Programa FUND-IN

 

El Programa Fund-IN és un servei d’assessorament personalitzat orientat a la gestió de qüestions econòmiques empresarials. L’objectiu és proporcionar suport integral i solucions concretes a les empreses per optimitzar la seva gestió econòmica, assegurant així un millor creixement a llarg termini.

 

T’oferim servei d’assessorament gratuït i altament especialitzat en economia, dissenyat per atendre les necessitats específiques de la teva empresa. 

"Un programa integral d'assessorament en gestió financera empresarial que proporcionarà a la teu negoci les eines essencials per optimitzar la seva economia.

PER QUÈ?

Assessorament personalitzat: proporcionem un servei altament especialitzat en economia, adaptat a les necessitats específiques de la teva empresa.

Optimització de la  gestió econòmica: Mitjançant suport integral, podràs millorar la teva eficiència financera i prendre decisions més informades que promoguin un creixement sostenible a llarg termini.

Programa sense cost: és un servei completament gratuït. 

EN QUÈ CONSISTEIX?

S’assignarà un consultor especialitzat i homologat a cada empresa participant per a desenvolupar una metodologia d’assessorament que inclou:

Anàlisi Financera i Diagnòstic: Anàlisis detallat de la situació financera de l’empresa, identificant punts forts i febles. Això inclou la revisió de balanços, comptes de resultats, fluxos de caixa i altres indicadors clau.

Estratègia Econòmica i Planificació: Basant-se en l’anàlisi inicial, es desenvoluparà una estratègia econòmica a mida. Això pot incloure la planificació financera a curt, mitjà i llarg termini, així com la definició d’objectius econòmics específics.

Suport en la Presa de Decisions: Els assessors proporcionen suport en la presa de decisions crítiques, oferint anàlisi i consells basats en dades financeres

BENEFICIS

Millora de la Salut Financera: Mitjançant  l’assessorament personalitzat, el programa ajuda les empreses a identificar i corregir debilitats financeres, millorant la seva estabilitat.

Eficiència Operativa: L’optimització de recursos i la implementació de millores en la gestió operativa permeten a les empreses augmentar la seva eficiència i maximitzar el rendiment dels recursos disponibles

Reducció de Riscos: Mitjançant una gestió financera més precisa, les empreses poden identificar els riscos potencials abans que es converteixin en problemes greus, protegint així els seus actius i la seva estabilitat

CONDICIONS

  • Cost del Programa: Gratuït per a les empreses (és un programa valorat en 600€).
  •  
  • Aquest programa està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i pels fons Next Generation de la Unió Europea.