El tercer objectiu de desenvolupament sostenible, “Salut i benestar”, es centra en garantir una vida saludable i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats. Aborda una àmplia gamma de problemes de salut i promou el benestar físic, mental i social. Alguns aspectes clau inclouen la reducció de la mortalitat infantil i materna, la lluita contra malalties infeccioses com la malària, la promoció de la salut mental i la prevenció i control de malalties no transmissibles com les cardiovasculars i el càncer. L’objectiu busca garantir l’accés a serveis de salut de qualitat, promoure la prevenció, el tractament i el control de les malalties, i fomentar el benestar en totes les etapes de la vida.

Què poden fer les empreses?

Quan les empreses s’embarquen en un procés d’internacionalització, hi ha diverses accions que poden dur a terme per alinear-se amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 (Salut i benestar). Aquí hi ha algunes idees:

  • Garantir la seguretat i salut en el lloc de treball: Les empreses poden adoptar pràctiques i polítiques que promoguin un entorn de treball segur i saludable tant per als seus empleats locals com per als països on s’expandeixen. Això implica el compliment de les normatives laborals i de seguretat, la provisió d’equips de protecció personal adequats, la implementació de programes de salut ocupacional i la promoció de pràctiques laborals justes.
  • Millorar la cadena de subministrament sostenible: Les empreses poden treballar en col·laboració amb els seus proveïdors i socis comercials per garantir que les pràctiques de producció siguin sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i la salut de les persones. Això pot incloure l’adopció d’estàndards de certificació, el monitoratge de pràctiques responsables a la cadena de subministrament i el foment de la transparència i la traçabilitat dels productes.
  • Promoure productes i serveis saludables: Les empreses poden contribuir a l’ODS 3 oferint productes i serveis que promoguin la salut i el benestar de les persones. Això pot implicar la innovació en productes saludables o la divulgació d’informació clara sobre els beneficis i riscos dels productes.
  • Realitzar avaluacions d’impacte en salut: Dur a terme anàlisis d’impacte en salut per avaluar els possibles efectes de les activitats de l’empresa en la salut de les persones i les comunitats. Aquestes avaluacions poden ajudar a identificar riscos potencials i dissenyar estratègies per minimitzar-los i maximitzar els beneficis per a la salut.

És important destacar que aquestes accions han de ser part d’una estratègia integral de responsabilitat social empresarial i sostenibilitat, i han de ser recolzades per un compromís genuí de l’empresa. En integrar la salut i el benestar en el seu procés d’internacionalització, les empreses poden contribuir a l’assoliment de l’ODS 3 i tenir un impacte positiu en les comunitats i les persones en els països on operen.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses poden beneficiar-se d’alinear-se amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 (Salut i benestar) de diverses maneres:

  • Millor reputació i credibilitat: Les empreses que es comprometen amb la salut i el benestar dels seus empleats, clients i comunitats locals tendeixen a guanyar una millor reputació i credibilitat en el mercat. Això pot millorar la seva imatge de marca i atreure consumidors i empleats conscients de la responsabilitat social.
  • Major productivitat i compromís dels empleats: Les empreses que prioritzen la salut i el benestar dels seus empleats poden experimentar una major productivitat i un major compromís d’aquests. Els empleats sans i feliços solen estar més motivats, ser més creatius i tenir menys absències per malaltia.
  • Suport dels inversors i els consumidors: Cada vegada més inversors i consumidors valoren el compromís de les empreses amb la sostenibilitat i la responsabilitat social. Alinear-se amb l’ODS 3 pot generar interès i suport dels inversors que busquen invertir en empreses amb pràctiques sostenibles. A més, els consumidors conscients de la responsabilitat social poden preferir productes i serveis oferts per empreses compromeses amb la salut i el benestar.
  • Gestió dels riscos empresarials: Prioritzar la salut i el benestar pot ajudar a gestionar els riscos empresarials associats a problemes de salut i seguretat. Les empreses que prenen mesures preventives i implementen pràctiques saludables poden reduir els accidents laborals, les malalties professionals i les possibles reclamacions legals, protegint així la seva reputació i reduint els costos associats.

En resum, alinear-se amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 pot generar beneficis tangibles per a les empreses, com una millor reputació, major atracció i retenció de talent, major productivitat, reducció de costos i accés a nous mercats i oportunitats comercials. A més, pot generar un major suport d’inversors i consumidors compromesos amb la sostenibilitat i la responsabilitat social.