Diseño sin título (11)

AJUTS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL

PROMOCIÓ

AJUTS PROMO ACCIÓ

Ajuts de Promoció Internacional

Els Ajuts de Promoció Internacional permeten incentivar que les empreses realitzin actuacions de promoció internacional, especialment les actuacions digitals, per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les seves exportacions.

Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. 

Despeses de promoció digital: Desenvolupament web i/o e‐commerce i creació de continguts, Accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals, Participació en marketplaces, Adquisició i integració de llicències de software. 

Despeses de promoció física: Participació en actes de promoció (fires, congressos, etc.), despeses vinculades al procés de certificació, homologació i registre de marca per la comercialització internacional de productes, excepte taxes.

Obtenir un ajut per participar a les fires que no estan subvencionades ens dóna una mica de respir financer en les nostres actuacions.

PER QUÈ?

Aquest ajut està concebit per a potenciar les actuacions de promoció internacional que tenen una despesa considerable per a una empresa. Les empreses agraeixen especialment disposar d’una ajuda per a participar a les fires internacionals i per a implantar les estratègies de màrqueting digital plantejades en els cupons eTrade. 

EN QUÈ CONSISTEIX?

La línia s’adreça a empreses amb experiència exportadora esporàdica, amb l’objectiu que esdevinguin regulars. 
• Empreses amb seu operativa a Catalunya: S.L, S.A, Societat Cooperativa (no fundacions)
• Facturació mínima: 250.000€
Web en mínim un idioma estranger
• Disposar d’un pla de promoció internacional actual (elaborat a partir del 2021)

BENEFICIS

• Intensitat de la subvenció: 50% del pressupost presentat
• Màxima subvenció: 15.000€
Despesa mínima per sol·licitar l’ajut: 12.500€
• Subjecte a minimis
Bestreta del 60%

CONDICIONS

  • Connect-IN ofereix el servei de gestió integral dels cupons d’ACCIÓ, que inclou el tràmit de sol·licitud, de gestió de les reclamacions i de justificació. 

    Cost del servei: 500€ + IVA (preu soci*) / 600€ + IVA (preu no soci).

  •  *Estar agremiat al Centre Metal·lúrgic, a la Cecot o la UPM.