Diseño sin título (11)

CUPONS A L'ESTRATÈGIA

PROMOCIÓ

Cupons Estratègia

Cupons a l'Estratègia

Els Cupons ACCIÓ a l’estratègia per empreses industrials tenen per objectiu acompanyar a les persones clau d’una empresa a fer un procés de reflexió sobre el model de negoci i d’innovació de l’organització i definir noves iniciatives davant els canvis que poden impactar al negoci.

Una persona assessora experimentada i acreditada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per assegurar la seva competitivitat.

Informació relacionada

Executar accions d'internacionalització sense plantejar una estratègia correcta és un error que es pot evitar amb un ajut com aquest.

PER QUÈ?

Perquè afrontar un procés de canvis en l’entorn empresarial, com pot ser la internacionalització, amb un model de negoci obsolet o mal plantejat induirà sempre a errors amb importants conseqüències, especialment, a nivel econòmic i de desgast. Aquest cupó propicia fer una profunda reflexió les possibilitats reals per a dura a terme els nostres projectes.  

EN QUÈ CONSISTEIX?

Els Cupons ACCIÓ a l’estratègia van dirigits a empreses industrials amb establiment operatiu a Catalunya.  

Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de l’any de la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any posterior.

Una empresa a la que se li hagi concedit un Cupó ACCIÓ a l’estratègia l’any anterior, no en podrà rebre un altre per a la mateixa acció en l’any de la convocatòria.

BENEFICIS

Cupó al desenvolupament d’un Pla Estratègic: Fins a 8.000€

CONDICIONS

Connect-IN ofereix el servei de gestió integral dels cupons d’ACCIÓ, que inclou el tràmit de sol·licitud, de gestió de les reclamacions i de justificació. 

Cost del servei: 350€ + IVA (preu soci*) / 450€ + IVA (preu no soci). 

*Estar agremiat al Centre Metal·lúrgic, a la Cecot o la UPM. 

L’import es facturarà una vegada realitzada la sol·licitud, Connect-IN es guarda el dret de no retornar l’import en cas de que la sol·licitud sigui denegada.