La Asociación de Industrias de Acabados de Superficies, AIAS, entrevista a la Sra. Alicia López Carles, directora de Connect-IN.

La Sra. López Carles assumeix el lideratge del Servei d’Internacionalització del Centre Metal·lúrgic, la Cecot i la Unió Patronal Metal·lúrgica, dotant-lo d’una nova dimensió i reconvertint Plametall a Connect-IN, un interessantíssim projecte focalitzat en la generació de sinergies internacionals.

Al llarg de la nostra conversa no puc deixar d’escoltar atentament López Carles, una gran comunicadora que té les idees clares, els objectius molt ben traçats i una altíssima capacitat de lideratge i emprenedoria.

Llarga vida a Connect-IN!