En la tercera reunió del Comitè Superior de l’Associació Industrial per al Desenvolupament Econòmic Sostenible, empreses dels EAU, Egipte, Jordània i Bahrain van signar acords industrials amb un valor d’inversió superior als 2.000 milions de dòlars, que estan relacionats amb nou sectors industrials. S’espera que aquests acords creïn aproximadament 13.000 oportunitats d’ocupació i ajudin a impulsar el PIB nacional dels països socis en més de 1.600 milions de dòlars. El primer ministre de Jordània, Bisher Al-Khasawneh, va assistir a la cerimònia de signatura dels acords i va destacar la importància del paper del sector industrial en els països participants, mentre que els ministres dels quatre països participants van subratllar el compromís d’aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible i integrat a la regió àrab. Això també podria conduir a una major cooperació i integració econòmica entre els països àrabs, el que podria tenir un impacte positiu en la regió en general.

Pel que fa Jordània, és una economia en desenvolupament amb una població de més de 11 milions de persones i un PIB de prop de 48.000 milions de dòlars. El sector dels serveis és el motor principal de la seva economia, seguit pel sector industrial i el sector agrícola. El país depèn en gran mesura de la inversió estrangera i de l’ajuda internacional, i ha intentat diversificar la seva economia a través d’una sèrie d’iniciatives en sectors com el turisme, la tecnologia i les energies renovables. Malgrat els desafiaments que ha enfrontat a causa de la manca de recursos naturals i la inestabilitat política regional, la inversió estrangera i les associacions regionals, com les que es van establir en la tercera reunió del Comitè Superior de l’Associació Industrial per al Desenvolupament Econòmic Sostenible, ofereixen noves oportunitats per al creixement econòmic a Jordània i altres països de la regió aràbiga.

El govern jordà ha promulgat lleis per fomentar la inversió estrangera i millorar la competitivitat de l’economia, incloent la creació de zones franques a tot el país que ofereixen incentius fiscals i duaners a les empreses estrangeres. Jordània ha atret empreses de tot el món i ha signat acords de lliure comerç amb diversos països, incloent Estats Units, Canadà, Turquia i Singapur, que són considerades importants potències econòmiques. La indústria tèxtil és una de les principals exportacions del país, i la majoria de les fàbriques estan situades a la zona d’Al Hussein, a la ciutat d’Irbid.

A més dels productes principals, Jordània també és coneguda per la seva producció d’olives i oli d’oliva a la regió de Mafraq, així com per la seva producció de fruites i verdures a la zona del vall del Jordà. El sector de l’energia solar també està en creixement al país, i s’estan portant a terme diversos projectes per aprofitar l’energia renovable al desert del Sinaí, cosa que obre la porta a empreses especialitzades en el sector. En general, Jordània ofereix un ambient favorable per a la inversió estrangera i té una àmplia varietat de sectors econòmics en creixement, que converteixen el territori jordà en una alternativa de valor a Orient Mitjà en termes comercials.