Una nova associació econòmica

La Unió Europea i el Kènia han establert un Acord d’Associació Econòmica per reforçar el comerç bilateral i promoure les inversions al Kènia. Aquest acord té com a objectiu satisfer les necessitats específiques del Kènia en el seu procés de desenvolupament. Contempla una obertura gradual del mercat kenyà i mesures de protecció per a la seva agricultura i indústria en desenvolupament. Segons la Comissió Europea, és el més ambiciós en termes de medi ambient,
protecció del clima, drets laborals i igualtat. El vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha destacat la importància d’aquest acord en la relació amb un aliat africà en la lluita contra el canvi climàtic.

Obrient les portes del mercat europeu

El nou acord comercial obrirà de manera immediata el mercat europeu als productes provinents del Kènia i fomentarà la inversió de la UE al país africà en oferir una major seguretat i estabilitat jurídica, segons la Comissió Europea. Abans de la seva entrada en vigor, les condicions de l’acord s’hauran de sotmetre a revisió legal i ser votades pels vint-i-set països membres de la UE. A més, requerirà la ratificació per part del Parlament Europeu.

 

Creixement i agricultura

A més, les últimes dades que es tenen del PIB de Kenia daten del 2021, i indiquen un increment del 7,5% amb un total de 93.236M€, el que indica que tot i patir greus conseqüències per la pandèmia, el país ha aconseguit sobreportar la situació, gràcies en gran part al seu sector de l’agricultura, el qual reprersenta una part significativa del producte interior brut del territori.

Alternatives en el sector industrial

Kenya compta amb diversos sectors industrials importants a més de l’agricultura. Destaquen la manufactura, que abasta una àmplia gamma de productes, la construcció, impulsada per lainfraestructura, l’energia renovable, especialment la geotèrmica, hidroelèctrica i eòlica, el turisme, amb parcs nacionals i platges atractives, i les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC), amb una infraestructura i serveis relacionats en creixement. Kenya també busca diversificar la seva economia, fomentant el desenvolupament en sectors com el petroli i el gas, la logística i el comerç minorista.