El primer Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) “Fi de la pobresa”, té com a objectiu eliminar la pobresa en totes les seves formes i dimensions, i garantir que totes les persones puguin gaudir d’una vida digna i sense privacions. L’ODS 1 reconeix que la pobresa va més enllà de la manca d’ingressos i es manifesta en la manca d’accés a serveis bàsics, educació, atenció mèdica, habitatge adequat i oportunitats econòmiques.

Quines accions poden prendre les empreses?

Si una empresa desitja internacionalitzar-se mentre que les seves conductes van en línia amb el que predica l’ODS 1, pot adoptar diverses accions per contribuir a la reducció de la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible en els països on opera. Aquí hi ha algunes mesures que podria considerar:

  • Creació d’ocupació: L’empresa pot contribuir al correcte desenvolupament de l’objectiu posant la lupa a la creació de treball per a persones locals. Això implica garantir salaris justos, condicions laborals adequades i oportunitats de creixement professional per als empleats, tenint en compte aquells que es troben en condicions més desfavorables.

  • Foment del desenvolupament econòmic local: A través de la contractació de personal qualificat en zones desfavorides també es fomenta el desenvolupament econòmic de la zona. A més. La inversió, no només en personal sinó també en la col·laboració amb empreses del territori, pot ajudar a enfortir encara més aquest desenvolupament.

  • Col·laboració amb organitzacions i programes locals: L’empresa pot associar-se amb organitzacions locals i programes governamentals que estiguin enfocats en la reducció de la pobresa i el desenvolupament sostenible. Col·laborant amb aquestes entitats, es pot aprofitar la seva envergadura per a marcar la diferència en l’àmbit de la millora de les condicions de les persones.

És important que aquestes mesures s’implementin de manera coherent i en línia amb les lleis i regulacions locals, respectant els drets humans, promocionant l’equitat de gènere i assegurant la sostenibilitat a llarg termini. En aplicar aquestes accions, l’empresa pot contribuir directament a la reducció de la pobresa i promoure l’ODS 1 mentre s’expandeix internacionalment.

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses que adopten mesures centrades en l’ODS 1 i es comprometen amb les seves premisses poden obtenir una sèrie de beneficis significatius que poden ajudar a millorar les condicions de l’empresa en diferents aspectes.

  • Millor reputació i imatge corporativa: Les empreses que es comprometen amb accions socialment responsables i que contribueixen a la reducció de la pobresa poden millorar la seva reputació i ser percebudes com a organitzacions compromeses amb el desenvolupament sostenible i el benestar social, el que fomenta l’interès per la marca en aquells individus que busquen col·laborar amb empreses d’empreses.

  • Finançament i inversió: A arrel de suposar una millora en la reputació de l’empresa i generar un notable interès en ella, es desenvolupa un creixement en la capacitat de finançament i/o inversió donat que l’abast que té l’organització també creix.

  • Atracció del talent: Procurar estar al dia amb l’agenda de compromisos per la millora de la vida de les persones no només té un efecte positiu en l’àmbit econòmic, sinó també del personal, donat que oferir condicions dignes, justes i atractives per als treballadors, té una relació directa amb la voluntat de treballar per a una organització.

  • Obertura a noves oportunitats: De la mateixa manera que ens trobem amb una millora en condicions econòmiques i de plantilla, es pot atribuir també un augment en les possibilitats de mercat que se li plantegen a l’empresa una vegada adopta aquestes conductes, donat que a mesura que passa el temps, més organitzacions es comencen a comprometre amb les causes socials i accions pel canvi, i en cas de col·laboració, busquen empreses que s’alineïn amb aquests ideals.