L’Objectiu 11 ODS té com a finalitat aconseguir ciutats i comunitats sostenibles. La ràpida urbanització i el creixement no planificat han ocasionat una sèrie de problemes, com la falta d’accés a serveis bàsics, habitatge assequible, congestió del tràfic i contaminació de l’aire, entre d’altres. A més, els desastres naturals i el canvi climàtic han tingut un impacte significatiu en les comunitats urbanes vulnerables. Aquest ODS busca fomentar ciutats i comunitats sostenibles a través de polítiques urbanes inclusives i sostenibles i l’accés a infraestructures i serveis bàsics, així com la promoció de sistemes de transport segurs i sostenibles o la protecció del patrimoni cultural i natural.

QUÈ PODEN FER LES EMPRESES?

Hi ha moltes conductes que les empreses poden dur a terme a l’hora d’internacionalitzar-se que tenen relació amb l’ODS número 11. Algunes d’aquestes conductes són:

  • Desenvolupament de solucions de transport sostenible: Les empreses poden desenvolupar solucions de transport sostenible que ajudin a reduir la petjada de carboni de l’empresa i millorar la mobilitat a les ciutats. Per exemple, les empreses poden invertir en flotes de vehicles elèctrics, desenvolupar solucions de transport públic sostenibles, fomentar l’ús de bicicletes i promoure la mobilitat compartida.
  • Infraestructura sostenible: Les empreses poden apostar per sistemes d’infraestructura que les permetin mantenir la seva afectació sobre el medi ambient a la baixa, invertint en materials i equipament que facilitin la implementació d’aquestes mesures.
  • Adopció de pràctiques comercials ètiques i responsables: Les empreses poden adoptar pràctiques comercials ètiques i responsables que ajudin a garantir un entorn ecològic i sostenible, com per exemple pràctiques de comerç sostenible o promoure la igualtat.

COM ES PODEN BENEFICIAR LES EMPRESES?

Les empreses que busquen internacionalitzar-se poden obtenir diversos beneficis en adoptar conductes relacionades amb l’ODS 11. A continuació, s’enumeren algunes de les formes en què les empreses poden beneficiar-se de la implementació de pràctiques sostenibles en relació a l’ODS 11:

  • Accés a nous mercats: Les empreses que implementen pràctiques sostenibles relacionades amb l’ODS 11 poden accedir a nous mercats i clients interessats en productes i serveis sostenibles. En particular, les empreses que ofereixen solucions a problemes de sostenibilitat o que tenen aquesta com un punt important del seu pla d’acció.
  • Reducció de costos: Apostar per prendre decisions en base a la implementació de mesures sostenibles en l’àmbit energètic o en transport pot ser altament beneficiós per a les empreses en termes de reducció de costos.
  • Millora de la reputació de l’empresa: Les empreses que adopten pràctiques sostenibles relacionades amb l’ODS 11 poden millorar la seva reputació i construir una imatge positiva de marca. Les empreses que es comprometen amb el desenvolupament sostenible i adopten pràctiques ètiques i responsables poden millorar la seva percepció en el mercat i augmentar el seu valor de marca.

En conclusió, les empreses que adopten pràctiques sostenibles relacionades amb l’ODS 11 poden obtenir beneficis en termes d’accés a nous mercats, reducció de costos, major compromís dels empleats, millora de la reputació de l’empresa i compliment de regulacions. L’adopció de pràctiques sostenibles també ajuda les empreses a alinear els seus objectius amb els objectius de desenvolupament sostenible i contribuir a la construcció d’un món més just, pròsper i sostenible.