L’ODS 14, “Vida submarina”, té com a objectiu protegir i gestionar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins. S’estableixen diversos aspectes clau per a això: conservació de la vida marina, amb l’objectiu de reduir la contaminació marina i protegir els ecosistemes marins; pesca sostenible, per garantir la conservació dels recursos marins i la subsistència de les comunitats pesqueres; creació d’àrees protegides per preservar la biodiversitat marina; abordar l’acidificació dels oceans per reduir els seus efectes negatius; i promoure tecnologies marines innovadores i sostenibles per abordar els reptes relacionats amb els oceans i els mars. La implementació d’aquest objectiu requereix la col·laboració de diferents actors, com governs, empreses i societat civil, per prendre mesures concretes per protegir i preservar la vida submarina i utilitzar els recursos marins de manera sostenible per a les generacions presents i futures.

Què poden fer les empreses?

Les empreses que busquen internacionalitzar-se poden prendre diverses accions per alinear-se amb les idees de l’ODS 14 i contribuir a la protecció i gestió sostenible dels oceans i recursos marins. Algunes d’aquestes accions poden ser les següents:

  • Adoptar pràctiques comercials sostenibles: Implementar pràctiques comercials sostenibles en totes les àrees de l’empresa, incloent la reducció del consum d’energia, l’ús de materials reciclables i la implementació de polítiques de gestió de residus adequades ha de ser una de les principals accions a considerar per tal d’alinear-se amb aquest objectiu.
  • Desenvolupament de productes o serveis sostenibles: Dissenyar i desenvolupar productes o serveis que estiguin alineats amb la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els recursos marins. Això implica el desenvolupament de productes que en qualsevol de les seves etapes de vida tingui la mínima afectació en la vida submarina.
  • Col·laboració amb actors rellevants: Les aliances amb entitats i altres tipus d’actors que juguin un paper important en aquesta causa pot ser una passa endavant per a posicionar-se com una empresa compromesa amb la causa, el que es pot estendre a possibles futures oportunitats de negoci.
  • Accions de sensibilització: La sensibilització juga un rol molt important en els processos de canvi, i utilitzar les plataformes de l’empresa per a conscienciar tant a treballadors com a clients pot ser un acció a tenir en compte.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses poden beneficiar-se de les accions alineades amb l’ODS 14 i la protecció dels oceans de diverses maneres:

  • Avantatge competitiu: Un bon posicionament en quant a imatge pot resultar també en un bon posicionament al mercat, el que es tradueix directament en una avantatge competitiu significatiu respecte aquells competidors que es queden enrere en quant a causes socials.
  • Accés a nous mercats: No només obtenim un avantatge competitiu quan estem alineant-nos amb el que dicta l’ODS 14, sinó que també s’obren portes a nous mercats, no necessàriament amb la creació de nous productes, però amb la col·laboració amb agents interessats en formar part de la iniciativa.
  • Millora de la reputació i la marca: Adoptar pràctiques sostenibles i participar activament en la conservació marina pot millorar la reputació i la imatge de la teva empresa. Els consumidors i els inversors cada vegada valoren més la responsabilitat social i ambiental de les empreses, el que pot generar confiança i fidelitat cap a la teva marca.
  • Innovació i eficiència: En adoptar enfocaments sostenibles a la teva empresa, és probable que fomentis la innovació i l’eficiència. La cerca de solucions més sostenibles pot portar a millores en els processos, l’ús eficient de recursos, la reducció de costos i la identificació d’oportunitats de millora a la teva cadena de subministrament.

En resum, les empreses que prenen mesures per a la protecció dels oceans i la gestió sostenible dels recursos marins poden obtenir beneficis tangibles, com una millor reputació de marca, noves oportunitats de negoci, eficiència operativa, accés a finançament i millora de la resiliència empresarial. A més, contribuir a la sostenibilitat dels oceans és essencial per a un futur sostenible per a totes les parts interessades.