L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 17 (ODS 17), titulat “Aliances per a aconseguir els objectius”, emfatitza la importància de la col·laboració entre diversos actors, com governs, sector privat, societat civil i organitzacions internacionals. Aquest objectiu busca una implementació efectiva dels altres ODS mitjançant aliances estratègiques. Les àrees clau abordades són el finançament per al desenvolupament, la transferència de tecnologia, el comerç internacional, la cooperació en polítiques i la capacitació institucional. L’ODS 17 ressalta la necessitat de col·laboració entre tots aquests actors per aconseguir un desenvolupament sostenible.

Què poden fer les empreses?

Les empreses poden adoptar diverses accions en el seu procés d’internacionalització que estiguin alineades amb les idees de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 17 (ODS 17). Algunes d’aquestes accions inclouen:

  • Establir aliances estratègiques: Les empreses poden buscar col·laboracions i aliances amb altres empreses, organitzacions no governamentals, institucions acadèmiques i governs tant en els seus països d’origen com en els països on operen.
  • Promoure la responsabilitat social empresarial (RSE): Les empreses poden adoptar pràctiques de RSE en les seves operacions internacionals. Això inclou garantir condicions laborals justes, respectar els drets humans, protegir el medi ambient i contribuir positivament al desenvolupament de les comunitats locals on operen.
  • Implementar models de negoci sostenibles: Les empreses poden integrar la sostenibilitat en el seu model de negoci. Això pot incloure la reducció de l’impacte ambiental a través de pràctiques de producció més netes, la utilització de fonts d’energia renovable, la gestió eficient dels recursos i la promoció de productes o serveis sostenibles que aborden reptes socials o mediambientals.
  • Fomentar la transferència de tecnologia: Les empreses poden contribuir a la transferència de tecnologia i coneixement a països en desenvolupament. Això pot ser mitjançant la col·laboració en projectes de desenvolupament, l’establiment de centres de formació o la transferència de tecnologia sostenible per abordar els reptes locals.
  • Reportar de manera transparent sobre els progressos: Les empreses poden informar de manera transparent sobre les seves accions i progressos en matèria de sostenibilitat. Això pot ser a través d’informes de sostenibilitat, informes integrats o altres mecanismes de rendició de comptes que proporcionin informació clara sobre l’impacte social, ambiental i econòmic de les seves operacions.

En resum, les empreses poden contribuir a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 17 en el seu procés d’internacionalització mitjançant l’establiment d’aliances estratègiques, la pràctica de la responsabilitat social empresarial, l’adopció de models de negoci sostenibles, la transferència de tecnologia, la participació en iniciatives internacionals i la transparència. Això contribuirà a un desenvolupament sostenible i a la consecució dels altres ODS.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Les empreses poden obtenir diversos beneficis al prendre accions alineades amb els principis de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 17 (ODS 17). Algunes formes en què les empreses poden beneficiar-se d’aquestes accions són les següents:

  • Innovació i avantatge competitiu: L’enfocament en la sostenibilitat pot fomentar la innovació en els processos, productes i models de negoci de les empreses. Això pot conduir a la creació de nous productes o serveis sostenibles que generin un avantatge competitiu en el mercat.
  • Fidelització dels clients: Les empreses que adopten pràctiques sostenibles poden generar una major fidelitat dels clients. Els consumidors cada vegada estan més conscients de les qüestions socials i mediambientals, i tendeixen a preferir empreses compromeses amb la sostenibilitat. Això pot conduir a relacions de llarga durada amb els clients i a una clientela fidelitzada.
  • Millora de la resiliència empresarial: L’enfocament en la sostenibilitat pot ajudar les empreses a millorar la seva resiliència davant de riscos i turbulències. La consideració dels aspectes socials i mediambientals pot ajudar a identificar riscos potencials i desenvolupar estratègies de mitigació per afrontar-los de manera més efectiva.
  • Millora de les relacions amb els stakeholders: Les accions sostenibles poden millorar les relacions amb els stakeholders, incloent clients, proveïdors, comunitats locals i reguladors. L’enfocament en la sostenibilitat i la responsabilitat social empresarial pot establir relacions de confiança i col·laboració més fortes amb aquests actors clau.

Aquests beneficis complementaris aporten valor addicional a les empreses que prioritzen la sostenibilitat, reforçant la seva competitivitat, resiliència i reputació en el mercat.