El segon objectiu de desenvolupament sostenible “Sense fam”, té com a objectiu principal posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible. Malgrat els avenços significatius en la reducció de la fam en les últimes dècades, encara hi ha milions de persones al món que pateixen inseguretat alimentària i desnutrició. L’objectiu busca abordar aquesta problemàtica i garantir que totes les persones, en tots els llocs, tinguin accés a aliments nutritius i suficients durant tot l’any.

Què poden fer les empreses?

Quan les empreses s’internacionalitzen, tenen l’oportunitat de contribuir a l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2, “Sense fam”, alhora que promouen el seu creixement i èxit en nous mercats, a través d’adoptar diverses conductes que vagin en línia amb aquest projecte.

  • Programes de responsabilitat social: Al llarg dels últims anys, les causes socials com la fam han començat a jugar un paper més significatiu en el món corporatiu, convertint-se en un dels punts a tractar en totes les accions que es realitzen en una empresa. És per aquesta raó que promoure programes de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) hauria de ser una acció a tenir en compte si es té la voluntat de respectar el segon article dels  ODS, ja que la sensibilització del personal de les empreses té un impacte important en les seves conductes fora d’aquestes.
  • Invertir en tecnologies : Aquelles empreses que tinguin alguna classe de relació amb el sector agrícola tenen l’oportunitat d’invertir en tecnologies que ajudin a una millora de la producció, el que tindria una afectació directa sobre el resultat la cadena de subministrament i ajudaria en el compliment de les directius que marca aquest objectiu de desenvolupament.
  • Fer ús eficient de l’aigua i la gestió de recursos hídrics: Implementar tecnologies i pràctiques que minimitzin l’ús d’aigua en les operacions agrícoles i promoure la gestió sostenible de recursos hídrics en els territoris on s’opera, limitant d’aquesta manera el malbaratament d’aigua.
  • Iniciatives de reciclatge i reducció de residus: Implementa iniciatives de reciclatge i reducció de residus en les teves operacions i cadena d’aprovisionament pot contribuir a la sostenibilitat ambiental i alhora evitar el malbaratament d’aliments i recursos.

Com es poden beneficiar les empreses?

És important destacar que les accions de les empreses per alinear la seva internacionalització amb l’ODS 2 han de ser coherents amb els principis empresarials ètics i sostenibles i han de tenir en compte les necessitats i realitats locals dels països on operen. A més, les empreses poden avaluar i comunicar de manera transparent el seu impacte en la seguretat alimentària i la nutrició com a part dels seus informes de sostenibilitat. Es poden obtenir diversos beneficis en prendre accions alineades amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2, “Sense fam”, durant el seu procés d’internacionalització.

  • Millora en la reputació: la reputació de les empreses avui en dia, siguin grans o petites, ja no només te a veure amb els seus productes, sinó també amb les seves accions. Comprometre’s amb qualsevol causa social d’interès comporta un gran benefici per aquelles empreses que ho fan, donat que la imatge que es genera d’elles de cara al públic és summament positiva.
  • Noves oportunitats de col·laboració: Alinear-se amb ideals o valors que comparteixen moltes altres organitzacions suposa una passa endavant per obrir-se a la col·laboració i participació conjunta en projectes i demés, pel que la millora de la reputació no és només de cara al públic, sinó també cap a altres empreses del sector.
  • Innovació i eficiència: El focus en la seguretat alimentària i la nutrició pot impulsar la innovació en productes i processos empresarials. Les empreses que inverteixen en investigació i desenvolupament per abordar aquests reptes poden desenvolupar solucions innovadores i més eficients. Això pot conduir a la creació de productes i serveis nous o millorats, augmentant la competitivitat i generant avantatges econòmics.