L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS 4) té com a objectiu assegurar una educació de qualitat inclusiva i equitativa, i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom. Destaca la importància de l’educació com a dret fonamental de tots els individus i com a motor clau per a un desenvolupament sostenible. Es busca garantir l’accés universal a una educació de qualitat, sense importar gènere, edat, origen ètnic, discapacitat o situació socioeconòmica. Es promou una educació inclusiva que atengui les necessitats de tots els estudiants, especialment aquells en situació de vulnerabilitat. També es busca eliminar les desigualtats de gènere en l’educació, millorar la qualitat educativa, facilitar l’accés a la formació professional i tècnica, i promoure l’educació orientada al desenvolupament sostenible i altres qüestions socials.

Què poden fer les empreses que busquen internacionalitzar-se?

En el procés d’internacionalització, les empreses poden prendre diverses conductes que estiguin relacionades amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS 4) i contribueixin a assegurar una educació de qualitat inclusiva i equitativa. Algunes d’aquestes conductes són:

  • Promoció de l’educació digital: En un món cada vegada més digital, les empreses poden contribuir a l’educació mitjançant l’ús de la tecnologia. Això pot incloure la creació de plataformes educatives en línia, desenvolupament d’aplicacions mòbils per a l’aprenentatge o la donació d’equips informàtics a les escoles i universitats.
  • Foment de la formació professional: Les empreses poden oferir programes de formació professional per als treballadors locals en els països on operen. Això pot ajudar a millorar les habilitats i les oportunitats d’ocupació de la població local, contribuint a una educació de qualitat i a un creixement econòmic sostenible.
  • Promoció de la igualtat d’oportunitats educatives: Les empreses poden treballar per eliminar les barreres d’accés a l’educació i promoure la igualtat d’oportunitats per a tots els estudiants, independentment del seu gènere, origen ètnic o condició socioeconòmica. Això pot incloure l’adopció de polítiques internes que promoguin la igualtat d’oportunitats, l’eliminació dels estereotips de gènere en l’educació i la implementació de programes de beques per als grups més vulnerables.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

La implementació de conductes relacionades amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS 4) pot aportar diversos beneficis per a les empreses, tant a nivell de reputació i relacions amb la comunitat com des d’una perspectiva empresarial. Aquí hi ha alguns dels beneficis més rellevants:

  • Millora de la productivitat i l’eficiència: La inversió en l’educació i formació dels treballadors pot millorar la seva competència i habilitats. Això, a la seva vegada, pot augmentar la productivitat de l’empresa i fomentar una cultura de treball eficient i innovadora.
  • Millora de la reputació corporativa: Les empreses que assumeixen un compromís amb l’educació de qualitat i el desenvolupament de la comunitat, tant a nivell local com internacional, poden millorar la seva imatge de marca i la percepció pública. Això pot generar confiança i lleialtat entre els clients i ajudar a fidelitzar el talent intern.
  • Accés a talents qualificats: Les empreses que promouen la formació professional i la col·laboració amb institucions educatives poden beneficiar-se de l’accés a talents qualificats i ben preparats. Això pot ajudar a millorar la competitivitat de l’empresa i augmentar la seva capacitat d’innovació i creixement.
  • Accés a nous mercats i oportunitats de negoci: Mitjançant la col·laboració amb institucions educatives locals, les empreses poden establir contactes i xarxes en nous mercats. Això pot obrir oportunitats de negoci, permetent l’expansió i l’obtenció de nous clients i socis estratègics.
  • Compliment de normes i requisits legals: En alguns països, pot ser obligatori per a les empreses complir amb certes exigències relacionades amb l’educació i la responsabilitat social. L’adopció de conductes relacionades amb aquest objectiu permet a les empreses estar en conformitat amb aquests requisits i evitar possibles conseqüències negatives.