L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5, “Igualtat de gènere”, és un dels objectius fonamentals per aconseguir un món més just i equitatiu. Aquest objectiu busca posar fi a la discriminació i la violència basades en el gènere, i garantir la igualtat d’oportunitats i els drets de les dones i les nenes. Això implica garantir l’accés igualitari a l’educació de qualitat, a la salut, a l’ocupació i a la participació política. Les empreses tenen un paper clau en aconseguir aquest objectiu, mitjançant l’adopció de polítiques i pràctiques que promoguin la igualtat d’oportunitats, l’eliminació de la discriminació de gènere i la violència, i la promoció de la inclusió i la diversitat en tots els nivells de l’organització.

Què poden fer les empreses?

Aquelles empreses que es troben en el seu procés d’internacionalització i volen prendre acció en les causes socials i econòmiques que promouen metes como l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 6, poden optar per algunes de les següents mesures:

  • Avaluar les polítiques i les condicions per a les dones en els països on vol expandir-se: És important que l’empresa entengui les barreres i les desigualtats de gènere presents en els països on vol operar. Això pot incloure l’anàlisi de les polítiques laborals, les taxes de participació de les dones en l’educació i el mercat laboral, i la disponibilitat de serveis de salut sexual i reproductiva.
  • Promoure la igualtat de gènere en l’entorn laboral: Les empreses poden adoptar polítiques i pràctiques per assegurar la igualtat d’oportunitats per a homes i dones en l’entorn laboral. Això pot incloure l’eliminació de la bretxa salarial de gènere, la promoció de dones a posicions de lideratge i la implementació de programes de conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Establir aliances amb altres empreses compromeses amb la igualtat de gènere: Les empreses poden col·laborar amb altres empreses que comparteixin els mateixos valors i compromisos en matèria d’igualtat de gènere. Això pot implicar la participació en xarxes i iniciatives empresarials centrades en la igualtat de gènere, i l’intercanvi de bones pràctiques i aprenentatge conjunt.
  • Sensibilitzar i educar: Les empreses poden jugar un paper important en la sensibilització i l’educació sobre la igualtat de gènere. Això pot implicar la formació del personal sobre els temes de gènere, la realització de campanyes de conscienciació i la participació en iniciatives comunitàries per promoure els drets i les oportunitats de les dones.

 

Quins beneficis ofereix per a les empreses?

L’adopció de polítiques i pràctiques en favor de la igualtat de gènere pot oferir diverses oportunitats per a les empreses, entre elles:

  • Accés a nous mercats i oportunitats de negoci: Les empreses que són reconegudes com a promotores de la igualtat de gènere poden accedir a nous mercats i oportunitats de negoci en països que valoren i promouen la igualtat de gènere. Això pot obrir portes a nous clients i col·laboracions estratègiques.
  • Millora de la reputació corporativa i competitivitat: Les empreses que promouen la igualtat de gènere poden millorar la seva reputació corporativa i la seva imatge pública, el que pot augmentar la confiança dels consumidors i la lleialtat a la marca així com la seva competitivitat en el mercat.
  • Fidelització del talent: Les empreses que prioritzen la igualtat de gènere poden crear un entorn laboral inclusiu i atractiu per a tots els treballadors. Això pot ajudar a retenir el talent, reduir la rotació del personal i millorar la imatge externa de l’empresa de cara al reclutament de personal.
  • Compliment normatiu i ètic: Les empreses que promouen la igualtat de gènere poden evitar problemes legals i sancions relacionats amb la discriminació de gènere. A més, l’adopció de pràctiques ètiques i responsables en matèria de gènere pot ajudar a consolidar la imatge de l’empresa com a actor socialment responsable.