L’ODS número 12 es centra en la producció i consum responsables, i es basa en pilars clau com l’eficiència de recursos, l’economia circular, el consum sostenible, la producció sostenible i la transparència i divulgació d’informació. Aquests pilars busquen promoure pràctiques més sostenibles i reduir els impactes negatius en el medi ambient i la societat. L’ODS número 12 està estretament relacionada amb la internacionalització, ja que la producció i el consum tenen repercussions globals. En un món interconnectat, és necessari adoptar pràctiques responsables i fomentar la cooperació internacional per aconseguir una economia global més sostenible i inclusiva.
Què poden fer les empreses?

En els processos d’internacionalització és important assegurar-se de que la producció i el consum que es porten a terme són sostenibles i responsables, i existeixen diverses conductes que les empreses poden prendre per complir amb aquestes premisses.

  • Implementació de pràctiques sostenibles: Una via important és adoptar pràctiques de producció i consum responsables en totes les operacions de l’empresa. Això implica reduir l’impacte ambiental, minimitzar els residus, utilitzar energies renovables i promoure l’eficiència energètica en els processos productius.
  • Certificacions i estàndards sostenibles: Obtenir certificacions reconegudes internacionalment, com ara ISO 14001 (Gestió Ambiental) o ISO 26000 (Responsabilitat Social), pot ajudar l’empresa a demostrar el seu compromís amb la sostenibilitat. A més, adherir-se a estàndards sostenibles en la cadena de subministrament, com els criteris del Forest Stewardship Council (FSC) per a la fusta, pot reforçar la imatge de l’empresa a nivell internacional.
  • Aliances i col·laboracions: Col·laborar amb altres organitzacions, tant a nivell nacional com internacional, pot ser una estratègia efectiva per impulsar la sostenibilitat i promoure la producció i el consum responsables. Establir aliances amb proveïdors, distribuïdors i altres empreses del sector pot generar sinergies i facilitar l’intercanvi de millors pràctiques.
  • Investigació i desenvolupament de productes sostenibles: La innovació és clau en la internacionalització. Desenvolupar productes i serveis que siguin respectuosos amb el medi ambient i responguin a les demandes dels consumidors preocupats per la sostenibilitat pot generar avantatges competitius en els mercats internacionals.

 

Com es poden beneficiar les empreses?

Arrel de seguir conductes que vagin en línia amb els ideals de l’ODS número 12, l’empresa té la capacitat de beneficiar-se de diverses maneres.

  • Millora de la imatge: Adoptar pràctiques sostenibles i obtenir certificacions reconegudes internacionalment pot millorar la imatge i reputació d’una empresa. La mostra de compromís amb causes importants ajuda a reforçar la imatge de l’empresa de portes cap a fora, mentre que internament transmet un esperit de millora que també ajuda a millorar la percepció que tenen els treballadors de l’empresa.

 

  • Accés a nous mercats: Quan la imatge de l’empresa millora també creix la base d’aquesta i el nombre d’oportunitats de mercat que té. L’expansió a altres mercats és un fenomen que inevitablement s’acostuma a donar quan s’implementen pràctiques que tenen relació amb causes mediambientals.

 

  • Innovació i avantatge competitiu: Per tal d’adaptar-se a aquesta classe de conductes, en ocasions és necessari el desenvolupament i innovació ens els productes de l’empresa, ja sigui implementant de nous com millorant aquells ja existents. El desenvolupament de productes sostenibles i innovadors pot proporcionar un avantatge competitiu en el mercat global. En respondre a les demandes dels consumidors preocupats per la sostenibilitat, l’empresa es pot diferenciar dels seus competidors i captar l’atenció de clients que valoren els aspectes ambientals i socials en les seves decisions de compra.

 

  • Compliment normatiu i accés a finançament: El compliment d’estàndards sostenibles i requisits normatius permeten estar en línia amb les regulacions governamentals i les expectatives de tots els stakeholders. A més, cada vegada hi ha més institucions financeres i fons d’inversió que prioritzen projectes i empreses sostenibles, per la qual cosa seguir pràctiques sostenibles pot facilitar l’accés a finançament i recursos per al creixement i l’expansió l’empresa.