En aquesta noticia s’apresenta informació rellevant sobre el conflicte entre Rússia i Ucraïna, la situació macroeconòmica d’ambdós països, l’impacte en les empreses i les sancions de la Unió Europea (UE) contra Rússia. Es destaca que no s’esperen perspectives de negociació o acord de pau, i que Rússia segueix sent resistenta a les sancions. El PIB de Rússia s’espera que creixi un 0,3% el 2023 i un 2,3% el 2024, mentre que les exportacions espanyoles a Rússia han disminuït un 40%. La indústria del petroli i gas és una font important d’ingressos per a Rússia, i han redirigit les seves vendes cap a l’Índia i la Xina. També s’estan incentivant les compres locals de fertilitzants a Rússia.

El Conseller d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Sr. Fernando Varela, ens informa que els dos últims esdeveniments, l’ordre d’arrest de Putin i la visita del president xinès, no s’espera que tinguin un impacte rellevant en la situació actual.

El Sr. Pablo Martínez Segrelles, d’OFECOME Moscou, destaca que certs sectors econòmics es veuen més afectats per les sancions i també s’observen inconvenients logístics.

El sector de l’electrònica i components no està excessivament dependent de l’exterior, i les importacions han disminuït en un 15%. Rússia vol liberalitzar la seva economia i ha implementat mesures per fomentar les operacions de les seves empreses, com l’exempció fiscal sobre beneficis extraordinaris. El conflicte a Bakhmut continua, amb l’exèrcit rus avançant però no tan exitosament com s’esperava, i s’espera una contraofensiva ucraïnesa amb noves armes enviades per occident. Ucraïna està en la primera etapa de reconstrucció, mentre que la segona i tercera etapa estan planificades per al 2025-2032, amb acords per construir nous reactors nuclears. Les sancions de la UE i altres països afecten diverses indústries, incloent productes de doble ús civils i militars, així com serveis com l’arquitectura. No s’han produït canvis significatius en les sancions financeres. Ucraïna és autosuficient en la producció de gas, però s’estan produint atacs a la xarxa elèctrica.

El dotzè paquet de sancions econòmiques i individuals de la UE en resposta a l’agressió de Rússia a Ucraïna inclou mesures que busquen pressionar Rússia i privar-la de recursos per a la seva agressió contra Ucraïn per part de la UE.

Les mesures inclouen la prohibició del trànsit per Rússia de béns i tecnologia que puguin reforçar la seva capacitat militar i tecnològica, la inclusió a la llista de noves entitats que recolzen el complex militar i industrial rus, restriccions comercials en exportacions tecnològiques i importació de productes sidèrgics i cotxes de luxe, prohibició de venda o transferència de drets de propietat intel·lectual relacionats amb béns i tecnologia sancionats, suspensió de llicències de radiodifusió a la UE de mitjans de comunicació russos, prohibició de transportar mercaderies amb remolcs matriculats a Rússia a la UE, restriccions a l’accés a ports i escluses de la UE per a vaixells que incompleixin les restriccions d’importació de petroli cru o productes petrolífers russos, final de l’excepció temporal per al subministrament de petroli cru per oleoducte des de Rússia a través del tram nord de l’oleoducte de Druzhba, ampliació de la prohibició de proporcionar valors mobiliaris a persones a Rússia, millora de l’intercanvi d’informació entre els Estats, membres sobre autoritzacions denegades i restriccions a l’exportació de productes sensibles, entre altres.