ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

L’Objectiu 11 ODS té com a finalitat aconseguir ciutats i comunitats sostenibles. La ràpida urbanització i el creixement no planificat han ocasionat una sèrie de problemes, com la falta d’accés a serveis bàsics, habitatge assequible, congestió del tràfic i...
ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 10: Reducció de les desigualtats

La finalitat de l’ODS 10 és promoure la societat, la tolerància econòmica i política, independentment del gènere, l’edat, la raça, la discapacitat, la religió o l’orientació sexual i reduir les desigualtats econòmiques i socials entre el països. La...
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 9 (ODS 9) té com a objectiu principal promoure el desenvolupament d’infraestructures resilients, inclusives i sostenibles, fomentar la industrialització i la innovació, i enfortir la capacitat tecnològica i...
ODS 7: Energia assequible i no contaminant

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 7 (ODS 7) busca garantir l’energia assequible i no contaminant per al desenvolupament econòmic i social dels països. Les empreses tenen un paper clau en aquesta tasca, promovent fonts d’energia...
ODS 6: Aigua neta i sanejament

ODS 6: Aigua neta i sanejament

El sisè Objectiu de Desenvolupament Sostenible “Garantir la disponibilitat i gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots”, té com a objectiu assegurar que tothom tingui accés a aigua potable i sanejament adequat, i promoure la gestió sostenible...